MYŠI

Aký je rozdiel medzi typom spínača?
Podľa technológie, resp. typu senzora, rozdeľujeme myši na optické (využívajúce červene LED svetlo), laserové (s vysokou presnosťou) alebo BlueTack (využívajúci modrú LED diódu).
Optickou myškou nazývame takú myš, ktorá osvetľuje a optickým snímačom sníma povrch pod sebou. Optická myš zachytáva obrovské množstvo "fotografií" za sekundu - medzi každými dvoma snímkami potom počíta posun určitých bodov a z toho potom získava celkový smer (a rýchlosť) svojho pohybu.
Rozdiel medzi optickou myšou a laserovou je v presnosti a intenzite infračerveného laseru a vo vyššom rozlíšeniu senzora. Okrem presnosti pozostáva prednosť laserovej myši v možnosti snímať povrch na lesklom a inom povrchu nevhodnom pre optické myši.
Technológia BlueTrack vychádza z klasickej technológie optického snímania. Základom je zámena červeného svetla modrým. Modré svetlo ma totiž lepšie svetelné vlastnosti. Naviac je použitá LED dióda so širším spektrom, ktorá zaberie väčšiu plochu.
E-blue využíva pre svoje myši predovšetkým optický herný snímač AVAGO.

Čo znamená skratka DPI?
Rozlíšenie myši označené skratkou DPI určuje jemnosť snímania senzoru ( vyjadruje počet obrazových bodov (pixelov) ktoré sa vyjdu do dĺžky jedného palca). DPI vyjadruje akú vzdialenosť ubehne kurzor myši vo vzťahu ku skutočnému pohybu myši na podložke. Jeden palec - tzv. inch - je 2,54cm .

Čo je odozva (polling rate)?
Udáva sa v ms (milisekundách) alebo inak v Hz (hertzoch). Určuje ako často sa informácie z myši odosielajú do počítača. Klasicky má myš odozvu 8-10ms. Za dobrú hodnotu je možné u herných myší považovať 500-1000 Hz (2-1ms). Pre hráčov FPS hier je odozva veľmi dôležitá, nakoľko vyžadujú rýchle a presné reakcie.

Čo určuje zrýchlenie (G)?
Akcelerácia alebo zrýchlenie je označované písmenom G. V parametroch myši môžete nájsť hodnoty zrýchlenia napríklad 8G, 20G . Udáva charakteristické zrýchlenie pohybu myši, pri ktorom je ešte snímač schopný zaznamenávať pohyb korektne. Čím rýchlejšie pohybujeme myškou,tým viac akcelerácia účinkuje a viac zrýchli pohyb kurzora na obrazovke.

Podľa čoho sa rozlišuje typ spínačov?
Typ spínača je daný výrobcom, určuje životnosť spínačov. Herné myši E-blue využívajú spínače OMRON.

Je dôležité či má myš software?
Software je dôležitý k priradeniu jednotlivých funkcií pre dané tlačidlá napr. nastavenie podsvietenia, DPI, odozvy atď. U myší s viacerými tlačidlami je možné priradiť každému jeho funkciu. Toto využívajú predovšetkým hráči RPG a MMORPG hier, ale taktiež hráčom FPS hier alebo stratégií môže táto možnosť prísť vhod.

Je možné ovplyvniť hmotnosť myši?
Od výrobcu môže byť myš vybavená vstavaným závažím, aby sa zaistila vyššia váha myši. Toto závažie nieje možné z myši vybrať alebo ho vymeniť. Existujú však také myši, u ktorých môžete ich váhu upravovať sami. Myš je vybavená určitým počtom prídavných závaží a tie do tela pridávate podľa potreby.

 

KLÁVESNICE

V čom je rozdielna mechanická klávesnica voči ostatným?
Mechanická klávesnica má oproti bežným klávesniciam používajúcim membránu mechanické spínače.

Tie delíme na 4 najrozšírenejšie :
Lineárne:
Black (čierne) - vhodné pre hranie hier, vďaka potrebnej vyšśej sile stlačenia 60g zabraňujú nechcenému stlačeniu kláves.
Red (červené) - taktiež vhodné pre hry, so silou stlačenia 45g sú vhodné pre rýchle stlačenia kláves

Hmatové - „necvakacie“:
Brown (hnedé) - stredná voľba pre písanie a hranie hier, potrebná sila pre stlačenie je 55g
Hmatové „cvakacie“:
Blue (modré) - vhodné pre písanie aj hranie hier vďaka sile stlačenia 50g

Mechanické klávesnice E-blue využívajú spínače Kailh, ktoré svojou kvalitou dosahujú úrovne MX Cherry.

Čo znamená keď má klávesnica anti-ghosting?
Anti-ghosting je technológia, ktorá sa využíva v prípade, že potrebujete zadávať príkazy stlačením niekoľkých kláves súčasne. Zaistí korektné zadávanie príkazov. Technológia môže byť použitá pre celú klávesnicu alebo iba pre niekoľko kláves.

Môže mať aj klávesnica programovateľné klávesy?
Áno môže. Ak je ku klávesnici dodávaný software, môže si užívateľ priradiť k nastaviteľným klávesám ich funkciu. Pokiaľ to software umožňuje, môže užívateľ vytvárať makra a priraďovať ich jednotlivým klávesám.

Aké podsvietenie môžu  herné klávesnice mať?
U klávesnice môžeme mať niekoľko typov podsvietenia - celoplošné (celá plocha podsvietená jednou farbou, na výber z niekoľkých možností) podsvietenie jednotlivých kláves RGB - (napr. každá rada kláves ma inú farbu), určité farby na výber (napr. červená, modrá, ružová) alebo cele spektrum, ktoré si užívateľ nastaví sám pomocou software-u.

 

SLÚCHADLÁ

Čo určuje frekvenčný rozsah?
Tento parameter udáva, aký rozsah sú slúchadlá schopné reprodukovať. mala by sa vždy udávať k nejakej hodnote útlmu (v decibeloch, jednotka dB), ktorý určuje pokles hlasitosti na okrajoch frekvenčného pásma.

Ako poznám ako hlasno môžu slúchadlá hrať?
Je treba sledovať parameter Citlivosť slúchadiel. Udáva sa v decibeloch (dB). Vyjadruje aký akustický tlak (skratka SPL - z anglického Sound Pressure Level) vytvoria slúchadlá v uchu. Táto hodnota sa považuje za hodnotu akustického výkonu slúchadiel a podstatne ovplyvňuje ich hlasitosť. Zjednodušene povedané, čím vyššia hodnota tým lepšie.

Čo znamená u slúchadiel impedancia?
Udáva sa v Ohmoch. Hodnota impedancie ma vplyv na to, ako hlasito budú slúchadlá hrať pri rovnakej hodnote napätia na výstupe zvukového zdroja. Laicky povedané, k akému zdroju sú vhodné. U zariadení ako sú Smartphone, MP3 prehrávače, notebooky, teda zariadenia s malým vstupným výkonom, nemusia slúchadlá s vyššou impedanciou hrať dostatočne hlasito.

V akých hodnotách sa udáva citlivosť mikrofónu?
Udáva sa v decibeloch (dB). Je pomer výstupného napätia mikrofónu a akustického tlaku (hlasitosti), ktorý toto napätie vybudil. Obvykle sa udáva v mV/Pa (milivolty na pascal), aj keď sa veľa používa relatívne záporná hodnota dB úmerná k referenčnej úrovni 1V/Pa. Citlivosť by mala byť udávaná k nejakej hodnote východzej hlasitosti, inak sú údaje zavádzajúce.